Pogoda w Osiach

×

Ryzko przekroczenia pyłu PM10:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W okresie od dnia 25.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na następujących stacjach:
1) przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy,
2) przy ul. Gniazdowskiego we Włocławku,
3) przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza
niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
-stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
-bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pip/cuiTent).

Ostrzeżenie ważne do: 2021-12-31 00:00:00
Aktualizacja: 2021-05-25 09:45:20

Źródło: RSO

×

Ryzyko przekroczenia poziomu pyłu PM 2,5:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w
powietrzu.
Od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie
grzewczym.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM2,5
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 dla stacji PMS zlokalizowanej
przy:
> ul. Okrzei we Włocławku
za okres od 01.03.2020 do 28.02.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla:
> obszaru Śródmiejskiego we Włocławku.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 22,668 tys.
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie
samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu,
znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego
mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel,
dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa
się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca sie również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
ni ep ełno sprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do
uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz
możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia
na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Ostrzeżenie ważne do: 2021-12-31 23:59:00
Aktualizacja: 2021-03-25 10:55:42

Źródło: RSO

Źródło: Forecast.io


Prognoza 60h

ICM 60h
Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski.
Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software.

Źródło: ICM


Prognoza 48h

yr.no meteogram

Źródło: yr.no


Prognoza 5 dniowa ECMWF

Źródło: Windytv


Prognoza 6 dniowa

Meteogram, prognoza na 6 dni - meteoprog

Źródło: MeteoProg.pl


Komentarz synoptyka ICM

Treść komentarza

Po wyjściu frontu chłodnego do naszych wschodnich sąsiadów wczorajszego, późnego poranka, cały kraj pozostaje w miarę jednorodnej masie powietrza polarnego o cechach morskich, o umiarkowanym potencjale chwiejności, co owocowało utrzymywaniem się dużego zachmurzenia kłębiastego nad dzielnicami zachodnimi oraz północnymi i umiarkowanego, a lokalnie małego na pozostałym obszarze kraju. Temperatura przeważnie od 25 do 27 stopni, ale największa jej różnica pomiędzy najwyższą temperaturą 28,7 zarejestrowaną na stacji meteorologicznej w Raciborzu i najniższą 23,7˚C zarejestrowaną nad morzem, na stacji meteorologicznej w Ustce, sięgnęła dokładnie 5 stopni.

Barycznie pozostajemy pomiędzy niżem z ciśnieniem około 987 hPa, uaktywniającym się nad Bałtykiem z przyległościami, który po opuszczeniu Wysp Brytyjskich, przesuwa się w ogólnym kierunku północno wschodnim i już w horyzoncie czasowym naszego modelu nieco słabnąc, będzie kierował się w stronę Morza Białego, a słabym wyżem z ciśnieniem zaledwie 1014, 1016 hPa nad Alpami i Karpatami (https://meteo.imgw.pl/dyn/... ), który w tym samym horyzoncie czasowym będzie wyraźnie słabł, przez co zmniejszać się będzie i tak już niewielki gradient baryczny.

To w polu ciśnienia przy powierzchni ziemi i na stosunkowo niedużym obszarze naszego kontynentu, a nad Wyspami Brytyjskimi znajduje się drugi niż pod górną zatoką z ciśnieniem około 1000 hPa, posiadający swój system zachmurzenia frontowego. To właśnie te dwa ośrodki niżowe w dużym stopniu będą wywierały wpływ na przebieg pogody w naszym kraju, jedynie krańce południowo wschodnie będą w zasięgu wspomnianego wyżu (www1.wetter3.de/animation.html ). Dzisiaj i jutro dominować będzie niż znad Bałtyku, ale w niedzielę już niż, który po opuszczeniu Wysp Brytyjskich, kierować się w stronę Bałtyku.

Z kolei w swobodnej troposferze utrzymuje się rozległa zatoka w polu geopotencjału wychodząca znad Morza Barentsa i kierująca się na południowy zachód, przez Skandynawię i Bałtyk, Morze Północne i Kanał La Manche, a dalej nad wschodnimi akwenami Atlantyku w stronę Madery. To w obrębie tej zatoki lokują się wspomniane niże.

W obszarach zajmowanych przez niże, nawet przy małych konwergencjach w polu wiatru i nieznacznej różnicy temperatury, formować się będą struktury zachmurzenia typowe dla frontów drugorzędnych, z całkowitym zachmurzeniem i niewykluczonymi opadami, a na południowym wschodzie może nawet zagrzmieć. Dzisiaj temperatura przeważnie od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie, ale na Śląsku Opolskim i Górnym oraz na Ziemi Sandomierskiej może być nawet 30 stopni.

Ryszard Olędzki, 30 lipca 2021r., godz. 6.00

Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.

Źródło: ICM


Prognoza AntiStorm

Źródło: AntiStorm


Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski
Burze
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Opady
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Wiatr
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Upał
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Mróz
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Trąby powietrzne
I stopnia
II stopnia
III stopnia

Źródło: burze.dzis.net


Mapa radarowa MISI

Źródło: Pogodynka by MISI / IMGW


Burze w Polsce

Mapa burz i wyładowań doziemnych dla Polski Legenda dla Blids.de

Źródło: blids.de


Wyładowania w pobliżu Osi

Źródło: burze.dzis.net


Windytv

Źródło: Windytv


Ostrzeżenia MeteoAlarm

Ostrzeżenia na dziś:

Ostrzeżenia pogodowe na dziś

Ostrzeżenia na jutro:

Ostrzeżenia pogodowe na jutro

Źródło: MeteoAlarm.eu


Mapa satelitarna - Polska

Zdjęcie statyczne:

Animacja satelitarna - Polska

Animacja:

Źródło: Sat24.com / PPG ZGora


Fronty atmosferyczne nad Europą

Mapa baryczna - fronty atmosferyczne nad Europą

Źródło: IfM Berlin


Stan rzek w Polsce

Hydrologia - stan rzek w Polsce

Źródło: IMGW


Mapa pokrywy śnieżnej w Europie

Mapa pokrywy śnieżnej w Europie

Dostępna jest także mapa w większej rozdzielczości.

Źródło: ZOZ CBK PAN


Aktywność Słońca

Wykres prezentujący aktualną aktywność na Słońcu. Po prawej stronie widoczna jest skala, którą interpretować można według kategorii:
A - bardzo niska aktywnosć, B - niska aktywność, C - umiarkowana aktywność, M - duża aktywność / wybuch, X - bardzo duża aktywność / groźny wybuch

Wykres aktywności słonecznej

Źródło: NOAA


Zorza polarna

Wykres aktywności słonecznej

Źródło: NOAA


Poleć InfoMeteo znajomym!


Szukasz czegoś więcej?

Jeśli powyższy zalew okołometeorologicznych informacji wydaje się być niewystarczający, być może odnajdziesz coś ciekawego spośród stron poniżej. Powodzenia!


Czegoś brakuje?

Zostaje tylko formularz kontaktowy. ;-)